1. Yleistä

Ehdot sisältävät omat alakohtansa erikseen yritys- ja yhteisöasiakkaille. Ne ovat esitetty alalukuina, esim. "2.1 Yritys- ja yhteisoasiakkaan Tilauksen syntyminen". Kyseiset kohdat on esitetty kursivoituina. Kaikki kohdat eivät sisällä erillistä alakohtaa yritys- ja yhteisöasiakkaille.

Näitä tilausehtoja sovelletaan tilauksiin, joissa asiakas (jäljempänä "asiakas") tilaa Cityspotting -tuotteen tai palvelun tai useita tuotteita tai palveluita samalla tilauksella (jäljempänä "tuote"). Cityspotting-tuotteilla tarkoitetaan kaikkea Cityspotting web-sovelluksen, www.cityspotting.fi-sivustoilla myynnissä olevaa ja Cityspotting-brändillä hallinnoituja muita kauppapaikkoja tai sosiaalisen median palveluita (kuten Instagram- ja Facebook-sivut).

Tuotteet toimittaa Fennoscandic Simulation Systems Oy (jäljempänä Cityspotting), Y-tunnus: 3136431-7.

Digitaalisesti käytettäviä Cityspotting-tuotteita käytetään verkkoselaimeen saatavilla olevalla Cityspotting-web-sovelluksella. Palvelun käyttö edellyttää laitteen sijaintitietojen jakamisen hyväksymistä Cityspotting-web-sovelluksessa. Cityspotting ei tallenna käyttäjän sijaintihistoriaa, mutta käydyt paikat, eli spotit tallentuvat, jotta seikkailun käyttäminen ja siinä eteneminen on mahdollista. Cityspotting ei voi seurata käyttäjän yksityiskohtaisia liikkeitä.

Tuotteisiin ja palveluihin sovelletaan näiden tilausehtojen lisäksi tilauksen sisältämien tuotteiden ja palveluiden kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja ja sääntöjä. Mikäli asiakas ei hyväksy näitä tilausehtoja kokonaisuudessaan, ei asiakkaalla ole oikeutta käyttää tuotetta 

2. Tilauksen syntyminen ja palvelun voimassaolo

Alle 15-vuotias voi käyttää palvelua vain huoltajan tai huoltajan osoittaman yli 18-vuotiaan henkilön seurassa.

Tilaus syntyy kun asiakas saa tilaamastaan tuotteesta tilausvahvistuksen sähköpostiin. Tilausvahvistuksena toimivat myös toimitetut tunnukset tai aktivointikoodit ja käyttöohjeet digitaalisiin sisältöihin.

2.1 Yritys- ja yhteisöasiakkaan tilauksen syntyminen

Yritys- ja yhteisöasiakkaan tilaus voi syntyä verkkokaupassa, jolloin ostosopimuksena toimii tehty tilaus. Mikäli tilaus tapahtuu sähköpostitse tai puhelimitse, toimii sopimuksena asiakkaan osoitus tilauksesta. 

3. Tilaushinnat, toimitus ja laskutus

Tuotteen hinta on tilauksen yhteydessä annettu hinta.

Palveluiden käyttö edellyttää, että asiakas kirjautuu Cityspotting-web-sovellukseen mobiililaitteen verkkoselaimellaan ja aktivoi ostamansa seikkailun saamallaan aktivointikoodilla.

Ellei toisin mainita, ovat digitaaliset Cityspotting-tuotteet määräaikaisia. Tuotteen määräaikaisuus ja määräaikaisuuden kesto mainitaan tuotteen tiedoissa verkkokaupassa. Määräaikainen tilaus päättyy ilman erillistä irtisanomista määräajan päättyessä. Tuotteesta ja palvelusta riippuen, tilaus on mahdollisuus uusia.

Tilauksen maksaminen on mahdollista verkkopankissa tai maksukortilla. Maksut välittää Paytrail Oyj (Y-tunnus: 2122839-7). Tarkemmat maksuehdot: https://www.paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdot

Maksaminen on vaihtoehtoisesti mahdollista myös SmartumPay-, Edenred-, ePassi-verkkopalveluissa. Näillä liikunta- ja kulttuurieduilla kuluttaja voi ostaa palvelun vain itselleen.

3.1 Yritys- ja yhteisöasiakkaan tilaushinnat, toimitus ja laskutus

Yritys- ja yhteisöasiakas maksaa tilauksensa ensisijaisesti laskulla. Asiakas toimittaa laskutustiedot Cityspottingille. Tietojen toimittamatta jättäminen ei ole peruste kaupan purkamiselle.

Palvelun toimitus sovitaan yhdessä Cityspottingin ja asiakkaan kesken. Vaihtoehtoisesti toimitaan verkkokaupassa kuvatun tavan mukaisesti.

4. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

Cityspotting vastaa tuotteeseen itse tuottamastaan sisällöstä, sekä web-sovelluksesta. Cityspotting ei vastaa asiakkaan (tai muun loppukäyttäjän) laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Asiakkaan (tai muu loppukäyttäjä) vastaa, että hänen laitteessaan on ajantasainen ja päivitetty käyttöjärjestelmä, sekä selainsovellus palvelun käyttämistä varten. Mikäli palvelun käyttämisessä esiintyy teknisiä ongelmia, tulee asiakkaan kokeilla Cityspottingin ehdottamia vaihtoehtoisia ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi, joita ovat muun muassa palvelun käyttäminen toisella selaimella ja/tai ohjelmiston päivitys.

Cityspotting ei vastaa asiakkaalle tai muulle loppukäyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Cityspotting ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen asiakkaalle tuotteen virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista tai käytön estymisestä.

Mikäli tuotteessa esiintyy virheitä tai puutteita, on asiakkaalla oikeus saada hyvitystä ostohinnastaan, mikäli Cityspotting ei kykene kohtuullisessa ajassa virheestä ilmoittamisen jälkeen virhettä tai puutetta korjaamaan.

Cityspotting ei vastaa ylivoimaisen esteen (ns. force majeure-syy) aiheuttamista viivästymisistä eikä tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista.

Mikäli Cityspotting lopettaa tuotteen tarjoamisen, sitoutuu Cityspotting palauttamaan asiakkaalle sen määrän, joka vastaa asiakkaalle jäljellä olevaa lopetettuun palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Asiakkaan tulee ilmoittaa Cityspottingille määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

5. Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain nojalla oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.

Asiakkaalla ei ole kuluttajasuojalain perusteella oikeutta peruuttaa tekemäänsä tilausta sen jälkeen, kun tuotteen käyttöoikeus on aktivoitu kirjautumalla sisään palveluun.

5.1 Yritys- ja yhteisöasiakkaan peruuttamisoikeus

Yritys- ja yhteisöasiakkaille ei lähtökohtaisesti päde samat etämyynnin peruuttamisoikeudet, kuin kuluttajille. Kunkin palvelun peruuttamisoikeus kuvataan tapauskohtaisesti palvelun tiedoissa.

6. Sopimuksen purkaminen

Cityspotting voi purkaa sopimuksen välittömin vaikutuksin, jos asiakas on rikkonut näitä ehtoja tai tuotekohtaisia sääntöjä. Sopimuksen purkamisessa asiakkaan Cityspotting-tuotteen käyttöoikeus perutaan. Cityspotting ei ole tällaisissa tapauksissa velvollinen palauttamaan ostohintaa asiakkaalle.

7. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Cityspotting-tuotteen käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle ilman Cityspottingin nimenomaista suostumusta. Cityspottingilla on oikeus siirtää tilaussopimus toiselle yhtiölle mahdollisen liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä ilmoittamalla siirrosta tuotteen verkkosivuilla ja/tai asiakkaalle kirjallisesti.

7.1 Sopimuksen siirtäminen yritys- ja yhteisöasiakkailla

Yritys- ja yhteisöasiakkaan tilauksista sovitaan toimitetttavan palvelun laajuudesta, eikä sovittua laajuutta saa ylittää. Esimerkiksi yritykselle jaeltuja seikkailun aktivointikoodeja ei saa jakaa edelleen tilauksessa sovitun ja rajatun ryhmän ulkopuolelle.

8. Muutokset tilausehdoissa ja palveluissa

Cityspottingilla on oikeus muuttaa tuotteen tilausehtoja, palveluiden hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. 

9. Tietosuoja

Cityspotting käsittelee asiakkaiden henkilötietoja palveluiden rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Cityspotting voi lähettää asiakkaalle asiakkuuteen perustuvia, samankaltaisiin tuotteisiin liittyviä sähköisiä markkinointiviestejä. Asiakas voi kieltää viestien lähettämisen viestissä olevan linkin kautta.

Cityspotting-rekisteri- ja tietosuojaseloste: (Kts. rekisteri- ja tietosuojaseloste)

10. Erimielisyydet

Cityspottingin ja asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Keski-Suomen käräjäoikeudessa. 

Asiakkaan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi. Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Muut ehdot

Tuotteen käytön on aina tapahduttava lain ja hyvän tavan puitteissa. Cityspotting-tuotteen tehtävät ja lokaatiot on suunniteltu niin, että ne ovat lainmukaisia ja hyvien tapojen puitteissa (Esim. tehtävät eivät sisällä kielletyille sotilasalueille tai yksityisalueille menemistä.). Asiakas on aina itse vastuussa toimistaan palvelun käytön aikana. Asiakkaan tulee toimia lainmukaisesti, vaikka tuotteen ehdottamat ohjeet olisivat jostain syystä virheelliset. Cityspotting ei vastaa laittomuuksista, väärinkäytöksistä, vahingoista tai loukkaantumisista missään tilanteessa.

Palvelua ei ole tehty esteettömäksi tai saavutettavaksi, ellei siitä erikseen mainita. Tämä ei ole välttämättä palvelun käytön este, mutta palvelun käytössä saattaa ilmetä tilanteita, joissa asiakkaan mahdollinen liikunta- tai aistiesteisyys estää tai hankaloittaa palvelun osan käyttöä. Mahdollinen avustustarve on selvitettävä ennen palvelun käyttöönottoa, eikä Cityspotting vastaa palvelun osien esteettömyydestä tai saavutettavuudesta missään tilanteessa.

Käyttäjä vastaa aina omasta turvallisuudestaan liikkuessaan ja harjoittaessaan esimerkiksi mahdollisia liikunnallisia tehtäviä.

12. Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.12.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi.

13. Asiakkaan vakuutus

Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa mahdollisesti antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina sekä tutustuneensa tilaus- ja käyttöehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan palveluiden käytössä edellä mainittuja ehtoja.

14. Yhteystiedot

Fennoscandic Simulation Systems Oy
Y-tunnus: 3136431-7
Kotipaikka: Jyväskylä
Sähköposti: info@cityspotting.fi