Tilausehdot

1. Yleistä

Näitä tilausehtoja sovelletaan tilauksiin, joissa asiakas (jäljempänä "asiakas") tilaa Cityspotting -tuotteen tai palvelun tai useita tuotteita tai palveluita samalla tilauksella (jäljempänä "tuote"). Cityspotting-tuotteilla tarkoitetaan kaikkea www.cityspotting.fi-sivustoilla myynnissä olevaa ja Cityspotting-brändillä hallinnoituja muita kauppapaikkoja tai sosiaalisen median palveluita (kuten Instagram- ja Facebook-sivut). Edellämainittu koskee myös Cityspottingin alaisuudessa hallinnoitavia kaupunki- ja teemakohtaisia sivustoja kuten Helsinkispotting, Jyväskyläspotting ym.

Tuotteet toimittaa Fennoscandic Simulation Systems Oy (jäljempänä Cityspotting), Y-tunnus: 3136431-7.

Digitaalisesti käytettäviä Cityspotting-tuotteita käytetään verkkoselaimeen saatavilla olevalla Seppo.io-pelillisyysalustalla (jäljempänä Seppo.io-alusta). Seppo.io-alustaa hallinnoi ja toimittaa Lentävä Liitutaulu Oy (Y-tunnus: 2500405-9). Lentävä Liitutaulu Oy on erillinen osapuoli, eikä asiakkaan henkilötietoja luovuteta edelleen tämän osapuolen käyttöön. Cityspotting voi ilman erillistä sopimusta muuttaa digitaalisissa sisällöissä käytettävää alustaa.

Tuotteisiin ja palveluihin sovelletaan näiden tilausehtojen lisäksi tilauksen sisältämien tuotteiden ja palveluiden kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja ja sääntöjä. Mikäli asiakas ei hyväksy näitä tilausehtoja kokonaisuudessaan, ei asiakkaalla ole oikeutta käyttää tuotetta 

2. Tilauksen syntyminen ja palvelun voimassaolo

Tarjottavien palvelujen käyttö on sallittua vähintään 18-vuotiaille henkilöille, ja 15-17-vuotiaille henkilöille huoltajan luvalla. Alle 15-vuotias voi käyttää palvelua vain huoltajan tai huoltajan osoittaman yli 18-vuotiaan henkilön seurassa.

Tilaus syntyy kun asiakas saa tilaamastaan tuotteesta tilausvahvistuksen sähköpostiin. Tilausvahvistuksena toimivat myös toimitetut tunnukset digitaalisiin sisältöihin, sekä tarvittaessa käyttöohjeet tilattuun tuotteeseen.

3. Tilaushinnat, toimitus ja laskutus

Tuotteen hinta on tilauksen yhteydessä annettu hinta.

Palveluiden käyttö edellyttää, että asiakas lataa käyttöönsä Seppo.io-alustan mobiililaitteeseensa, tai avaa sen verkkoselaimellaan osoitteessa: https://play.seppo.io/ sekä kirjautuu niihin saamillaan tunnuksilla. Lisäksi palvelu edellyttää toimivaa internetyhteyttä ja sijaintipalveluiden aktivoimista Seppo.io-alustan tai verkkoselaimen käyttöön.

Ellei toisin mainita, ovat digitaaliset Cityspotting-tuotteet määräaikaisia. Tuotteen määräaikaisuus ja määräaikaisuuden kesto mainitaan tuotteen esittelyssä verkkokaupassa. Määräaikainen tilaus päättyy ilman eri irtisanomista määräajan päättyessä.

Jos tilaus sisältää tilaajalahjan, Cityspottingilla on oikeus korvata tilaajalahja toisella tilaajalahjalla, mikäli alkuperäistä tilaajalahjaa ei ole saatavilla sen toimitushetkellä, tai mikäli korvaamiseen on muutoin painava syy.

Tilauksen maksaminen on mahdollista verkkopankissa tai maksukortilla. Maksut välittää Checkout Finland Oy (Y-tunnus: 2196606-6). Tarkemmat maksuehdot: https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot

Maksaminen on vaihtoehtoisesti mahdollista myös Cityspottingin Smartum-, Edenred-, ePassi- ja Eazybreak-verkkopalveluissa. Näistä vaihtoehtoisten maksutapojen käyttämisestä asiakkaan tulee erikseen ilmoittaa Cityspotting-asiakaspalveluun info@cityspotting.fi.

4. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

Cityspotting vastaa tuotteeseen itse tuottamastaan sisällöstä, sekä Seppo.io-alustan saatavuudesta Cityspotting-tuotteeseen liittyen. Cityspotting ei vastaa asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Cityspotting ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Cityspotting ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen asiakkaalle tuotteen virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista tai käytön estymisestä.

Mikäli tuotteessa esiintyy virheitä tai puutteita, on asiakkaalla oikeus saada hyvitystä ostohinnastaan, mikäli Cityspotting ei kykene kohtuullisessa ajassa virheestä ilmoittamisen jälkeen virhettä tai puutetta korjaamaan.

Cityspotting ei vastaa ylivoimaisen esteen (ns. force majeure-syy) aiheuttamista viivästymisistä eikä tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista.

Mikäli Cityspotting lopettaa tuotteen tarjoamisen, sitoutuu Cityspotting palauttamaan asiakkaalle sen määrän, joka vastaa asiakkaalle jäljellä olevaa lopetettuun palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Asiakkaan tulee ilmoittaa Cityspottingille määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

5. Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain nojalla oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.

Asiakkaalla ei ole kuluttajasuojalain perusteella oikeutta peruuttaa tekemäänsä tilausta sen jälkeen, kun tuotteen käyttöoikeus on aktivoitu kirjautumalla sisään palveluun.

Tilauksen maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

6. Sopimuksen purkaminen

Cityspotting voi purkaa sopimuksen välittömin vaikutuksin, jos asiakas on rikkonut näitä ehtoja tai tuotekohtaisia sääntöjä. Sopimuksen purkamisessa asiakkaan Cityspotting-tuotteen käyttöoikeus perutaan. Cityspotting ei ole tällaisissa tapauksissa velvollinen palauttamaan ostohintaa asiakkaalle.

7. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Cityspotting-tuotteen käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle ilman Cityspottingin nimenomaista suostumusta. Cityspottingilla on oikeus siirtää tilaussopimus toiselle yhtiölle mahdollisen liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä ilmoittamalla siirrosta tuotteen verkkosivuilla ja/tai asiakkaalle kirjallisesti.

8. Muutokset tilausehdoissa ja palveluissa

Cityspottingilla on oikeus muuttaa tuotteen tilausehtoja, palveluiden hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. 

9. Tietosuoja

Cityspotting käsittelee asiakkaiden henkilötietoja palveluiden rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Cityspotting voi lähettää asiakkaalle asiakkuuteen perustuvia, samankaltaisiin tuotteisiin liittyviä sähköisiä markkinointiviestejä. Asiakas voi kieltää viestien lähettämisen viestissä olevan linkin kautta.

Cityspotting-rekisteri- ja tietosuojaseloste: (Kts. rekisteri- ja tietosuojaseloste)

10. Erimielisyydet

Cityspottingin ja asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 

Asiakkaan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi. Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Muut ehdot

Tuotteen käytön on aina tapahduttava lain ja hyvän tavan puitteissa. Cityspotting-tuotteen tehtävät ja lokaatiot on suunniteltu niin, että ne ovat lainmukaisia ja hyvien tapojen puitteissa (Esim. tehtävät eivät sisällä kielletyille sotilasalueille tai yksityisalueille menemistä.). Asiakas on aina itse vastuussa toimistaan palvelun käytön aikana. Asiakkaan tulee toimia lainmukaisesti, vaikka tuotteen ehdottamat ohjeet olisivat jostain syystä virheelliset. Cityspotting ei vastaa laittomuuksista, väärinkäytöksistä, vahingoista tai loukkaantumisista missään tilanteessa.

Palvelua ei ole tehty esteettömäksi tai saavutettavaksi, ellei siitä erikseen mainita. Tämä ei ole välttämättä palvelun käytön este, mutta palvelun käytössä saattaa ilmetä tilanteita, joissa asiakkaan mahdollinen liikunta- tai aistiesteisyys estää tai hankaloittaa palvelun osan käyttöä. Mahdollinen avustustarve on selvitettävä ennen palvelun käyttöönottoa, eikä Cityspotting vastaa palvelun osien esteettömyydestä tai saavutettavuudesta missään tilanteessa.

Käyttäjä vastaa aina omasta turvallisuudestaan liikkuessaan ja harjoittaassaan esimerkiksi mahdollisia liikunnallisia rasteja.

12. Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.6.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi. 

13. Asiakkaan vakuutus

Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa mahdollisesti antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina sekä tutustuneensa tilaus- ja käyttöehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan palveluiden käytössä edellä mainittuja ehtoja.

14. Yhteystiedot

Fennoscandic Simulation Systems Oy
Postiosoite: Ahjokatu 12, 40320 JYVÄSKYLÄ
Y-tunnus: 3136431-7
Kotipaikka: Helsinki
Sähköposti: info@cityspotting.fi
Puhelin: 050 326 9978